.

Enquête over Rapporteren volgens het TIME-model

Beste collega's, voor een schoolopdracht ben ik bezig met een verbeterplan over het toepassen van het TIME-model.

Zouden jullie een paar minuten de tijd willen nemen om de volgende enquête in te vullen?

Alvast heel erg bedankt!!

Beveiligd
Rapporteren volgens het TIME-model
1

Wat is uw opleidingsniveau?

Kies één of meer antwoorden
2

Bent u bekend met het TIME-model?

Kies het antwoord dat het beste overeenkomt met uw kennis over het TIME-model.
3

Hoe zou u uw huidige kennisniveau over het TIME-model omschrijven?

Kies één of meer antwoorden
4

Hoe effectief vindt u het TIME-model voor rapporteren?

Beoordeel op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het minst effectief is en 10 het meest effectief.
5

Wat zijn volgens u de voordelen van het TIME-model?

Geef uw mening en inzichten over de voordelen van het TIME-model.
6

Wat zijn volgens u de nadelen van het TIME-model?

7

Hoe vaak past u het TIME-model toe bij uw werkzaamheden?

Geef aan in welke mate u het TIME-model gebruikt in uw dagelijkse werkzaamheden.
8

Zet de beschrijvingen op de juiste volgorde volgens het TIME-model

Sleep en laat vallen om de volgorde te wijzigen
9

Vindt u het TIME-model gebruiksvriendelijk?

Beoordeel de gebruiksvriendelijkheid van het TIME-model.
10

Welke belemmering ervaart u bij het gebruiken van het TIME-model

11

Wat zou u verbeteren aan het TIME-model?

Geef aan welke aspecten van het TIME-model u graag verbeterd zou zien.
12

Welke onderdelen van het TIME-model vindt u het lastigst?

Selecteer de elementen van het TIME-model die volgens u het lastigst is?
13

In hoeverre heeft het TIME-model uw wondbeoordeling/rapportageproces verbeterd?

Geef aan in welke mate het gebruik van het TIME-model uw wondbeoordeling/rapportageproces heeft verbeterd.
14

Bent u van plan om het TIME-model in de toekomst te blijven gebruiken?

Geef aan of u van plan bent om het TIME-model te blijven toepassen in de toekomst.
15

Wat zou volgens u kunnen bijdragen aan het consistent toepassen van het TIME-model binnen het team?

16

Welke van de volgende verbetermaatregelen zouden volgens u kunnen bijdragen aan het gebruiken van het TIME-model?

Kies één of meer antwoorden. Ideeën zijn meer dan welkom!
17

Heeft u nog opmerkingen of sugesties?