Psychoterapia w nurcie Gestalt, a postawa rodzicielska

Witaj,

proszę Cię o chwilę refleksji i wypełnienie tej ankiety.

Jesteś:
Wymagana odpowiedź

Czy Twoja relacja z dzieckiem po przejściu psychoterapii własnej w nurcie Gestalt uległa zmianie? Jeśli tak, to w jaki sposób.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Kolejne pytanie zbudowane jest z kilku podpunktów. Wypowiedz się proszę w każdym z nich.

Co możesz powiedzieć o Twojej uważności względem dziecka?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Co możesz powiedzieć o Twojej wrażliwości na potrzeby dziecka, a także o ich frustrowaniu?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Co możesz powiedzieć o Twojej umiejętności stawiania granic?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Co możesz powiedzieć o kontakcie Ja – Ty?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Co możesz powiedzieć o wspieraniu w rozwoju (oparcie vs. frustracja)?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Co możesz powiedzieć o kierowaniu uwagi dziecka na własne zasoby?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy Twój obraz rodzica z systemu rodzinnego, kręgu społeczno-kulturowego uległ zmianie po psychoterapii własnej w nurcie Gestalt? Jeśli tak, to w jaki sposób. Opisz kilka cech.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków