.

wereldoriëntatie en omgevings- / buitenonderwijs in de middenbouw

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

hoeveel uur besteed u per week in de klas aan WO-vakken?

Kies één antwoord
2

Welke wereldoriëntatie vakken geeft u op dit moment?

Kies één of meer antwoorden
3

Op een schaal van 1 tot 10 ⁠hoe belangrijk vindt u wereldoriëntatie in het curriculum van de basisschool?

4

Welke leermiddelen gebruikt u voor de wereldoriëntatie vakken?

5

Wat zijn uw grootste uitdagingen bij het geven van wereldoriëntatie vakken?

6

Hoe wordt er aandacht besteed aan de WO-vakken?

7

Wordt er buitenonderwijs/ omgevingsonderwijs gegeven?

antwoord u hier 'nee' dan kan u de vragen 8,9,10,11,12 overslaan
8

Hoevaak en op welke manier wordt er buiten- / omgevingsonderwijs gegeven?

alleen beantwoorden wanneer u op de vorige vraag 'ja' hebt beantwoord.
9

Maakt u gebruik van buitenonderwijs bij het geven van de wereldoriëntatie vakken? Zo ja hoe vaak?

10

Wat zijn de grootste obstakels die u tegenkomt bij het organiseren van buitenonderwijs?

11

Merkt u verschil in de betrokkenheid van leerlingen tijdens buiten- / omgevingsonderwijs (bij wereldoriëntatie vakken) in vergelijking met klassikale lessen?

12

Kunt u een voorbeeld geven van een succesvolle buitenonderwijs les die u heeft gegeven?

13

Hoe beoordeelt u het effect van buitenonderwijs op de leerresultaten van de leerlingen?

14

Welke voordelen zou buiten- / omgevingsonderwijs in combinatie met WO-vakken volgens u kunnen hebben?

15

Zijn er andere opmerkingen of suggesties die u heeft met betrekking tot wereldoriëntatie vakken en buiten- / omgevingsonderwijs?