Powered by

Beseda k novým stanovám ČSV

ZO Praha 6, 5 pořádají 11. 3. 2015 v 18.00 hodv FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 setkání spojené s besedou na téma Návrh nových Stanov pro včelaře a zájemce

Spustit dotazník