Buller och stress

Hej!

Vi är fem studenter som studerar till Personalvetare på Stockholms Universitet. 

Vi undersöker just nu stress på arbetsplatser och vi skulle uppskatta om du kunde ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Din insats ger oss en möjlighet att öva på datainsamling, tolkning av data och utgör grunden för vår uppsats inom ämnet.

Det är frivilligt att delta i enkäten. Svaren ni ger används i utbildningssyfte och din arbetsgivare kommer endast att erhålla sammanställd statistik från resultaten. Svaren är anonyma och kommer inte kunna spåras tillbaka till er.

Enkäten tar ca 5-10 minuter att svara på. 

STARTA ENKÄTEN NU