Sexuální asistence u osob s tělesným hendikepem z pohledu Teorie potřeb

Dobrý den,

jmenuji se Magda Venutová a jsem studentkou oboru Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci s názvem "Sexuální asistence u osob s tělesným hendikepem z pohledu Teorie potřeb". Dotazník je zaměřen na Vaše názory ohledně služeb státu/společnosti včetně nově vznikající služby sexuální asistence. Budu velmi vděčná za upřímné zodpovězení všech otázek. Dotazník je zcela anonymní.

Dotazník je určen lidem ve věku 20-65 let s těžkým tělesným postižením a vyšším než základním vzděláním.

Děkuji za čas, který dotazníku věnujete a vážím si Vaší ochoty.

Jsem:
Povinná odpověď

Věk:
Povinná odpověď

Vyberte 5 bodů, které jsou pro vás momentálně nejdůležitější, a seřaďte je podle důležitosti od 1(nejdůležitější) do 5 nejméně důležitý.
Povinná odpověď

 • 1. cítit se milován
 • 2. nepociťovat bolest
 • 3. mít vše uspořádané pomocí pravidel
 • 4. dosáhnout vrcholu svého potenciálu
 • 5. cítit, že mi někdo rozumí
 • 6. být sexuálně uspokojen
 • 7. cítit, že mě ostatní respektují
 • 8. mít pocit jistoty v životě
 • 9. netrpět hladem
 • 10. být vysoko na společenském žebříčku
 • 11. nežít ve strachu
 • 12. věřit si
 • 13. žít naplněný život
 • 14. cítit, že někam patřím
 • 15. mít vysněné zaměstnání

Využíváte službu osobní asistence a pomáhá Vám v dostatečné míře naplňovat Vaše základní potřeby (např. strava, oblékání, hygiena apod.)
Povinná odpověď

Máte podle Vašeho názoru dostatečný přístup k informacím o možnostech zkvalitnění Vašeho života (např. právní či osobní poradenství, pomoc při orientaci v systému státní podpory, využívání dobrovolníků apod.)?
Povinná odpověď

Dokáže sociální podpora z finančního hlediska pokrýt náklady vašeho každodenního života?
Povinná odpověď

Máte v případě potřeby snadný přístup ke zdravotnické péči, kde je respektována specifičnost vašeho zdravotního stavu?
Povinná odpověď

Máte pocit, že jste ve společnosti diskriminován/a?
Povinná odpověď

Máte dostatečný (bezbariérový) přístup do prostor, v nichž se odehrává sociální interakce (kluby, bary apod.)?
Povinná odpověď

Máte přátele mezi „zdravou“ částí populace i mezi lidmi s hendikepem?
Povinná odpověď

Máte dobré vztahy se svou rodinou?
Povinná odpověď

Setkáváte se v běžném životě s předsudky ohledně Vašeho hendikepu?
Povinná odpověď

Umožňují vám uzpůsobené podmínky (osobní asistence, individuální podmínky s ohledem na typ hendikepu) lépe zvládat povinnosti spojené se vzděláváním?
Povinná odpověď

Máte dostatečné možnosti podílet se na kulturním životě (přístup do kin, divadel, na výstavy)?
Povinná odpověď

Cítíte, že máte možnost volně vyjadřovat a realizovat svoji kreativitu (tvorba hudby, malba apod.)?
Povinná odpověď

Jak hodnotíte svoje možnosti ohledně pracovního uplatnění?
Povinná odpověď

Máte již nějakou sexuální zkušenost?
Povinná odpověď

Dokážete si představit svůj život bez sexuálních prožitků (masturbace, mazlení, nežnosti, sex)?
Povinná odpověď

Je nynější frekvence Vašich sexuálních prožitků podle vás dostatečná?
Povinná odpověď

Pokud byste dlouhodobě neměl/a sexuálního partnera/ku, byl/a byste ochoten/a využít služeb prostituce?
Povinná odpověď

V souvislosti s poslední otázkou bych Vás ráda krátce seznámila se službou sexuální asistence:

"Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou. Sexuální asistence nemusí být pouze jednorázovým sexuálním uspokojením, ke kterému někdy ani nedochází, ale postupným seznamováním se sexualitou, nastavováním hranic, domlouvání pravidel, nácviku a poznávání doteků a především jde o porozumění mezi člověkem s hendikepem a sexuální asistentkou/tem. Jejich úkolem je vybudovat vztah na důvěře. Na počátku si spolu domluví úvodní schůzku, která je nutná předtím, než se přejde k poskytnutí sexuální asistence. Tato schůzka je účtována zpravidla částkou 500 Kč. Na této schůzce si společně domluví možnosti spolupráce (max. 1200 Kč/hod.) a její pravidla. Oba se také mohou rozhodnout, že v dalších schůzkách nebudou pokračovat..." (zdroj: Rozkoš bez rizika)

Pokud byste dlouhodobě neměli partnerku, využili byste služeb sexuální asistence?
Povinná odpověď