UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta satysfakcji klienta

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tej ankiety.

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Kategoria wiekowa Pana/Pani
Wymagana odpowiedź

3 Czy jest Pan/Pani
Wymagana odpowiedź

4 Miejsce zamieszkania - liczba mieszkańców
Wymagana odpowiedź

5 W jaki sposób Pan/Pani uzyskał/a informacje o naszej Firmie?
Wymagana odpowiedź

6 Co zdecydowało o wyborze naszej Firmy?
Wymagana odpowiedź

7 W jakich sprawach miał/a Pan/Pani kontakt z naszą Firmą?
Wymagana odpowiedź

8 Jakiego produktu dotyczyła sprawa?
Wymagana odpowiedź

9 Z kim miał/a Pan/Pani kontakt z naszej Firmy?
Wymagana odpowiedź

10 Poleciłby/poleciłaby Pan/Pani naszą Firmę innym osobom?
Wymagana odpowiedź

11 Jaka jest jakość/zakres oraz cena naszych produktów w porównaniu z konkurencją?
Wymagana odpowiedź

Dużo lepsza
Trochę lepsza
Porównywalna
Trochę gorsza
Dużo gorsza
Jakość/zakres ubezpieczenia
Cena ubezpieczenia

12 Co według Pana/Pani powinniśmy poprawić, aby zwiększyć satysfakcję z naszych produktów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

13 Jak ocenia Pan/Pani jakość kontaktów z pracownikami/pośrednikami naszej Firmy?
Wymagana odpowiedź

5 bardzo dobrze
4 dobrze
3 dostatecznie
2 źle
1 bardzo źle
Sposób przyjęcia zapytania/reklamacji
Czas oczekiwania na odpowiedź
Jakość udzielanych odpowiedzi/informacji
Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy
Znajomość produktu
Terminowość rozpatrywania sprawy
Dostępność pracownika
Uprzejmość i kultura obsługi
Wiedza i kompetencje
Otwartość na uwagi i sugestie klienta

14 Jak ocenia Pan/Pani? Jeśli nie ma Pan/Pani zdania - prosimy nie wypełniać

5 bardzo dobrze
4 dobrze
3 dostatecznie
2 źle
1 bardzo źle
Stronę internetową www.interrisk.pl
Dostępność informacji
CallCenter
Czytelność wysyłanych pism
Czytelność materiałów informacyjnych i reklamowych

15 Jaką ogólną ocenę wystawiłby/a Pan/Pani naszej Firmie?
Wymagana odpowiedź