.

Invloed van Ai op de arbeidsmarkt.

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is uw geslacht

Kies één antwoord
2

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord
3

Welk schoolniveau doet u?

Kies één antwoord
4

Welk opleidingsniveau doet u of wilt u gaan doen?

Kies één antwoord
5

Heeft u een baan?

Zo ja beantwoord niet de volgende vraag. zo nee beantwoord wel de volgende vraag
6

Houd u er rekening mee bij het kiezen van een studie of baan dat Ai het later over kan nemen?

7

Maakt u zich zorgen over dat uw baan word overgenomen door AI?

8

In welke sector werkt u of wilt u in de toekomst gaan werken.

Kies één antwoord
9

Wat vind u van AI

10

Wat denkt u dat de invloed is van Ai op de arbeidsmarkt?

arbeidsmarkt = een benaming voor de interactie tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten.
11

Vind u de vragen van deze enquete gepast voor dit onderwerp?