Ankieta kompetencji - część druga

Powiedz nam jaki Twoim zdaniem jest dzisiejszy poziom kompetencji naszej organizacji w odniesieniu do prezentowanych Wam wartości.

Odpowiedzi zaznaczamy na skali od 1 do 10. Ocena 1 oznacza, że dana kompetencja jest nieistotna w naszej organizacji, natomiast ocena 10, że dana kompetencja jest kluczowa.

Ankietę można wypełnić tylko jeden raz, wszystkie pytania są obowiązkowe.