Facebook a jeho negatívny vplyv na mladých dospelých

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník