Desatero Zdraví na jedničku

Prosíme, věnujte krátký čas na odpověď 5 následujících dotazů.

Byli jste spokojeni, jak s Vámi škola během vzdělávání na dálku komunikovala?
Povinná odpověď

Ano, obstála na výbornou
Ne, zcela neobstála

Bylo podle Vás zajištění vzdělávání na dálku dostatečné?
Povinná odpověď

Ano, bylo dostatečné
Ne, bylo zcela nedostatečné

Bylo podle Vás rozhodnutí o uzavření škol dobré?
Povinná odpověď

Ano, bylo dobré
Ne, bylo špatné

Jsou podle Vás MŠ i ZŠ v městské části Praha 10 připraveny zvládnout i podzimní vlnu? Vyberte jednu variantu.
Povinná odpověď

V čem je podle Vás potřeba v současné době školám nejvíce pomoci? Vyberte 3 oblasti, které jsou podle Vás nejdůležitější.
Povinná odpověď