ANKIETA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ankieta ma na celu zbadanie chęci, motywów oraz barier związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności wśród ludzi młodych w wieku 18 - 30 lat.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Rozpocznij ankietę teraz