Učitelia - Aktivizujúce metódy

Milá respondentka, milý respondent,

som študentkou doplňujúceho pedagogického štúdia na TUZVO Zvolen. Prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou prieskumu zameraného na využívanie aktivizujúcich metód vo vyučovaní ekonomických predmetov. Dotazník je anonymný a získané údaje budú použité len na účely záverečnej práce. Pokračovaním v dotazníku potvrdzujete, že sa na prieskume zúčastňujete dobrovoľne a že ste boli poučená/ý o spracovaní výsledkov.

Prosím Vás o trpezlivosť, úplné vyplnenie a úprimné odpovede.

Ďakujem Vám za Vašu ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.

Ing. Henrieta Sámalová


Inštrukcia: Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 10-15 minút. Dotazník zahŕňa viacero typov otázok - otvorené, škálové, uzavreté. 

Spustiť dotazník