.

Działalność Klubu Seniora

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Wiek (proszę wpisać odpowiednie cyfry)

Użyj tylko cyfr
2

Płeć (proszę wpisać odpowiedź)

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jaka jest Pani/Pana obecna sytuacja zawodowa (proszę zaznaczyć odpowiedź)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
4

Jakie jest Pani/Pana wykształcenie (proszę zaznaczyć odpowiedź

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy uważa Pan/Pani, że w Gminie Celestynów powinien zostać utworzony Klub Seniora?

Wybierz jedną odpowiedź
6

W jakich zajęciach w ramach działalności Klubu Seniora chciałaby/chciałby Pani/Pan brać udział? (należy zaznaczyć max. 3 odpowiedzi w każdej grupie )

A. Zdrowie fizyczne
7

cd. do pytania 6

zdrowie psychiczne
8

cd. do pytania 6

Zajęcia edukacyjne
9

cd. do pytania 6

Zajęcia artystyczne
10

cd. do pytania 6

Turystyka i relax
11

Proszę o podanie dni (ile dni w tygodniu, jakie dni), w których mogłaby/mógłby Pani/Pan uczestniczyć w zajęciach Klubu Seniora

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Proszę o podanie przedziału godzin (między 9.00 a 17.00) w których mogłaby/mógłby Pani/Pan uczestniczyć w zajęciach Klubu Seniora

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Proszę opisać swoje umiejętności, talenty, pasje, którymi chciałaby/chciałby Pani/Pan podzielić się z innymi członkami Klubu Seniora w formie prezentacji, warsztatów.

14

Czego oczekuje Pani/Pan uczestnicząc w zajęciach Klubu Seniora. Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi. Można zaznaczyć dowolną ilość oraz wpisać inne, których nie obejmuje ankieta.

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Czy uważa Pan/Pani, że istnieje potrzeba wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora dla seniorów Gminy Celestynów?( Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia na terenie całej Polski)

Wybierz jedną odpowiedź
16

Czy uważa Pan/Pani, że w Gminie Celestynów powinno odbywać się coroczne wydarzenie organizowane przy udziale seniorów, Kół Gospodyń Wiejskich, UG, GOKiS (np. prezentacja i konkurs na najlepsze ciasto, prezentacja produktów i wyrobów lokalnych, pokaz rekodzieła)

Wybierz jedną odpowiedź

Na państwa odpowiedzi czekamy do 17.06.2024r.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.