Pracovná ponuka v Združení STORM - sociálny pracovník/sociálna pracovníčka

Tento formulár slúži ako predkolo výberového konania na pozíciu sociálny pracovník/čka v programoch Združenia STORM.

Prosíme, nezabudnite zaslať aj motivačný list a životopis na zdruzenie.storm@gmail.com a vyplniť tento dotazník. Ďakujeme.

Vybraní uchádzači budú oslovení telefonicky.

1 Meno, priezvisko
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

2 Váš aktuálny email
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

3 Váš aktuálny telefón
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

4 Aký je Váš súčasný status?
Povinná odpoveď

5 Aké máte vzdelanie? Na ktorej vysokej škole, univerzite?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

6 Ako by ste sa popísali?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

7 Prečo chcete robiť túto prácu? (min. 3 vety)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

8 Aké sú Vaše skúsenosti v rámci práce so skupinami ľudí, žijúcimi rizikovým spôsobom života? *
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

9 Vysvetlite ako rozumiete pojmu "nízkoprahová filozofia a harm reduction"? *
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

10 Vymenujte Vaše silné a slabé stránky.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

11 Predstavte si situáciu: Klienti v teréne začínajú po sebe kričať a vybavovať si účty. Vyzerá to na bitku. Čo urobíte?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

12 Klient Vám z vďačnosti priniesol čokolády a ovocie. Ako sa zachováte?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov