Dotazník - Sociálna práca v škole s rómskymi deťmi

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník