Voľba PREDSEDU Odbornej rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C (2.kolo)

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník