Jak jsou mateřské školy připraveny na inkluzivní vzdělávání?

Vážení ředitelé, pedagogové a další účastníci vzdělávacího procesu,


Jmenuji se Lucie Ožvoldíková a jsem studentkou posledního ročníku na škole VOŠ Prigo v Olomouci a má absolventské práce se věnuje aktuální a klíčové problematice – integraci dítěte s mentálním postižením do běžné Mateřské školy. Vaše cenné zkušenosti a názory jsou pro mě klíčovým zdrojem informací při zkoumání, jak jsou mateřské školy připraveny na proces inkluzivního vzdělávání.

Touto cestou vás žádám o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a vyplnění by mělo trvat přibližně do 10 minut. Vaše odpovědi přispějí k hlubšímu pochopení situace a mohou poskytnout cenný pohled na přípravu mateřských škol na inkluzi. Velmi si vážím vašeho času a děkuji za vaši spolupráci. 


Spustit dotazník teď