.

Work, Bike, Balance - Júl

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

O aký druh športovej aktivity by si mal/a záujem?

Vyberte jednu odpoveď