Hodnotenie praxe študentom 2023

Za účelom hodnotenia kvality zmluvných partnerov zabezpečujúcich odborné praxe študentov, zároveň dostatočnosti ich priestorových, materiálnych, technologických a personálnych podmienok sú v akademickom informačnom systéme definované nasledovné otázky. 

Spustiť dotazník