Powered by

Podniková kultúra a jej vplyv na výkon zamestnancov

Dobrý deň, moje meno je Michal Lisý a bol by som rád, ak by ste si našli čas na vyplnenie dotazníka, ktorého výsledky použijem vo svojej diplomovej práci. Téma práce je „Podniková kultúra a jej vplyv na výkon zamestnancov“. Dotazník je určený pre všetkých zamestnancov spoločnosti Canon Slovakia a Canon CZ. Na vyplnenie dotazníka budete potrebovať maximálne 10 minút, ktoré verím nájdete. V dotazníku sa nachádzajú prevažne otázky s možnosťou jednej odpovede. Jedna otázka je so stupnicou, na ktorej máte vyjadriť svoj názor a dve otázky sú otvoreného typu. Odpoveď je nutné označiť kliknutím. V prípade otvorených otázok napísať Vašu odpoveď do miesta na to určenému. Po dokončení dotazníka sa Vaše odpovede automaticky uložia. Dotazník je anonymný, preto Vás žiadam o odpovede, ktoré budú reflektovať realitu

Spustiť dotazník