.

Logopedie dětí předškolního věku

Dobrý den, mé jméno je Lucie Jakelová, jsem studentkou třetího ročníku v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na VOŠ Prigo v Ostravě. Má absolventská práce se nazývá Logopedie dětí předškolního věku. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé již zmíněné práce. Dotazník je anonymní a odpovědi budou použity pouze pro zpracování výsledků do mé absolventské práce. Dotazník se skládá z uzavřených a polouzavřených odpovědí. Cílem dotazníkového šetření je zjistit způsob a rozsah realizace logopedické prevence v mateřských školách.

Zabezpečeno
1

Jaký je počet dětí ve Vaší třídě? (prosím, uveďte)

2

V jaké třídě pracujete?

3

Máte vzdělání v oboru logopedie?

4

Pokud NE, měl/a byste zájem si ho doplnit (DVPP,...)?

5

Kolik dětí ve Vaší třídě má logopedické problémy?

6

Máte ve Vaší třídě děti, které navštěvují pravidelně logopeda?

7

Jaké logopedické problémy nejčastěji pozorujete u dětí ve Vaší třídě?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jak často se ve Vaší třídě zaměřujete na logopedickou prevenci?

9

Jakou míru důležitosti přikládáte realizaci logopedické prevence v Mateřské škole jako předpokladu pro správný vývoj řeči dítěte?

10

Jakým způsobem pracujete s dětmi na rozvoji jejich řečových schopností?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

V jaké části dne logopedickou prevenci s dětmi v Mateřské škole realizujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Jaké metody nebo techniky používáte pro logopedickou prevenci v Mateřské škole?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Jaké konkrétní pomůcky a materiály v rámci logopedické prevence využíváte? Prosím, uveďte:

14

Jak dlouho trvá jednotlivá logopedická aktivita?

15

Jak hodnotíte spolupráci se zákonnými zástupci při řešení logopedických problémů jejich dětí?

16

Ve kterých oblastech spolupracujete s rodiči v otázce rozvoje komunikačních schopností dítěte a jejich případné narušení?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

S jakým odborným pracovištěm spolupracujete v oblasti logopedické prevence a intervence?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Uvítali byste nějaké změny pro lepší logopedickou péči o děti ve Vaší Mateřské škole?

Děkuji Vám za spolupráci :-)