Vraaggesprek marketingonderzoek

Geachte Heer / Mevrouw, wij zijn Krista, Janne, Kim & Lisa. Bedankt dat u de vragenlijst wilt beantwoorden. Graag willen wij doormiddel van onze vragenlijst meer inzichten krijgen over de marketingwereld. De antwoorden op onderstaande vragen zullen alleen gebruikt worden voor onze schoolopdracht en worden niet gedeeld met derde partijen. 


Enquête starten