Ankieta dla uczniów bezpieczeństwo 23/24

Prosimy Cię o udział w badaniach, które służą do oceny aktualnej sytuacji uczniów.

Udzielaj szczerych odpowiedzi i pisz tylko to, co czujesz i myślisz (a nie to, co myślą inni lub co wypada napisać). Prosimy, pracuj samodzielnie. Pamiętaj, to nie jest „klasówka”. Nie ma tu „dobrych” ani „złych” odpowiedzi. Dla nas jest bardzo ważne, abyś na pytania odpowiadał/a z namysłem i tak szczerze, jak to jest możliwe. Twoje odpowiedzi są poufne, posłużą do przygotowania zbiorczego opracowania wyników i nie będą nigdy nikomu przekazane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie Ciebie.

Nigdy nikomu nie ujawnimy Twoich indywidualnych odpowiedzi.

Pytania mogą Cię czasem zaskoczyć, gdyż są dla osób w różnej sytuacji i w różnym wieku.

Przeczytaj instrukcję i dokładnie wypełnij ankietę.


INSTRUKCJA


 pytania odnoszą się do ostatnich 12 miesięcy, o ile polecenie nie mówi

inaczej;

 zachowuj kolejność w odpowiadaniu na pytania;

 dokładnie czytaj pytania;

 na większość pytań należy odpowiadać zaznaczając pole przy wybranej

odpowiedzi, niektóre wymagają kilku zaznaczeń lub wpisania odpowiedzi;

 odpowiadaj na każde pytanie;

 w razie potrzeby podnieś rękę, a osoba prowadząca badania udzieli Ci

wyjaśnień.

Rozpocznij ankietę teraz