Sociálne a zdravotné aspekty plánovania a riadenia pracovných síl v zmennom režime práce

Vážená pani, vážený pán,

Dovoľte mi Vás poprosiť o vyplnenie tohto anonymného dotazníka, ktorý je podkladom pre moju bakalársku prácu na tému Sociálne a zdravotné aspekty plánovania a riadenia pracovných síl v zmennom režime práce.


Tento dotazník sa zameriava na zistenie vášho názoru, prosím, odpovedzte na otázky na základe vašich skúseností a názorov.


Dotazník je určený ľuďom, ktorí pracujú na nočné zmeny


Ďakujem za Vašu spoluprácu,


Martin Franek

 

Pri každej otázke prosím zaškrtnite vždy len jednu odpoveď, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnenie dotazníku je dobrovoľné a nezaberie Vám viac než 10 minút.

SPUSTIŤ DOTAZNíK