Czynniki psychologiczne w przebiegu zaburzenia z napadami objadania się

Badanie jest częścią pracy doktorskiej i dotyczy napadowego objadania się u dorosłych osób.


W celu badania otrzymasz metryczkę i zestaw pytań do wypełnienia. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi. Ważne, abyś odpowiadał/a szczerze, tak jak czujesz. Badanie nie jest ograniczone limitem czasowym i jest w pełni anonimowe.

Proszę Cię, abyś wypełnił/a ankietę do końca. To ważne, ponieważ tylko wtedy będzie miała ona wartość badawczą

Rozpocznij ankietĘ