.

Zpětná vazba členů OS ČČK Ostrava

Krásný den všem členům Oblastního spolku ČČK Ostrava.

V rámci zlepšení fungování našeho spolku, bychom vás chtěli požádat o pár minut vašeho času a vyplnění následujícího anonymního dotazníku o 16 otázkách. Rádi bychom věděli, co vás trápí, co vás těší a čemu máme věnovat své úsilí do budoucna.

Prvních 13 otázek je koncipováno formou jednoduchého hodnocení. Poslední tři otázky jsou otevřenějšího charakteru, kde budeme rádi za vaši iniciativu nám sdělit cokoliv, co si zaslouží naši pozornost.

Moc vám všem děkujeme za váš čas a zpětnou vazbu.


Oblastní výkonná rada ČČK Ostrava

Zabezpečeno
1

Jak jste celkově spokojeni s vaší náplní činnosti v rámci OS ČČK?

2

Jak jste obecně spokojeni s organizací činnosti a umožněním přístupu k aktivitám, o které máte zájem?

3

Jak jste spokojeni se svým ohodnocením (uznání, ocenění, osobní přínos, finanční odměna, možnosti, vzdělávání, osobní rozvoj, aj.)?

4

Jak jste spokojeni se svým pracovním prostředím – atmosférou na OS ČČK Ostrava?

5

Jak jste spokojení s fungováním Úřadu OS ČČK?

6

Jak jste spokojeni s fungováním OVR?

7

Jak jste spokojeni s prezentací/komunikací OS ČČK směrem ven (sociální sítě, web, předváděčky, apod.)?

8

Jak jste spokojeni s komunikací OS ČČK směrem dovnitř (komunikace přímo nadřízeného vedení Mladéže, Úřadu, ZT a HJ vůči vám)?

9

Jak jste spokojeni s komunikací OS ČČK směrem dovnitř (komunikace OVR vůči vám)?

10

Jak jste spokojeni s komunikací OS ČČK směrem dovnitř (komunikace Úřadu OS vůči vám)?

11

Jak byste ohodnotili podporu, kterou ne/cítíte od svých kolegů?

12

Jak byste ohodnotili podporu, kterou ne/cítíte od vedení?

13

Jaká je pravděpodobnost, že tento spolek doporučíte jako dobré místo pro vykonávání dobrovolnické činnosti?

14

Kde jsou podle Vás slabá místa fungování OS ČČK, co by se mělo zlepšit, na co by vedení mělo soustředit svou pozornost?

15

Jak se na spolku cítíte?

16

Je něco (zamyšlení, zpětná vazba, zážitek, nápad, myšlenka), co byste rádi anonymně sdíleli?