.

Pulsmätning

Hej kära kollega, 


Vi värdesätter din feedback och vill gärna höra hur du har upplevt de senaste månaderna, samt få dina tankar inför kommande tid. Denna enkät tar bara några minuter att genomföra och kommer hjälpa oss att förbättras.


Dina svar är anonyma och behandlas konfidentiellt.

Säkrad


1

Hur ofta har du känt dig stressad över att inte hinna göra klart dina arbetsuppgifter under våren?

Välj ett eller flera svar
2

Hur ofta har du känt dig stressad över att inte uppnå dina mål?

Välj ett svar
3

Hur nöjd har du varit med din arbetsbelastning under våren?

Välj ett eller flera svar
4

Känner du att du fått tillräckligt med stöd från dina kollegor och din chef för att hantera din arbetsbelastning?

Välj ett svar
5

Hur motiverad och engagerad har du känt dig inför ditt arbete under våren?

Välj ett svar


6

Hur ofta har du känt att du fått uppskattning för dina insatser av kollegor och chef?

Välj ett eller flera svar
7

Hur tycker du kommunikationen i teamet fungerat?

Välj ett svar
8

Känner du att din åsikt tagits i beaktande när det kommer till förändringar eller förbättringar?

Välj ett eller flera svar
9

Hur har du upplevt att stämningen på kontoret varit under våren?

Välj ett svar
10

Hur känner du att det gått att koncentrera sig och arbeta ostört under våren?

Välj ett eller flera svar


11

Vad tycker du vi varit duktiga på under vårterminen? Vad har fungerat bra?

12

Vad tycker du har varit de största utmaningarna under vårterminen?

13

Vilka förbättringsområden ser du inför nästa termin? Vad kan vi diskutera mer för att bli ännu bättre?

14

Har du något i övrigt som du skulle vilja lyfta?

Tack för din tid och feedback!