.

Ankieta oceny funkcji regionu sprzedaży

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Ankieta oceny szefa regionu sprzedaży - Doradcy Techniczno-Handlowi ds Kluczowych Klientów
1

Postawa SRS ma wpływ na obraz firmy wśród klientów

W ankiecie przyjęto system oceny od 1 do 5 w konstrukcji: [5] – zdecydowanie tak, [4] – raczej tak, [3] – trudno powiedzieć, [2] – raczej nie, [1] – zdecydowanie nie. Zastosowano skrót SRS (szef regionu sprzedaży)
2

SRS wspiera członków swego zespołu w realizacji zadań sprzedażowych

Użyj tylko cyfr
3

SRS jest źródłem wiedzy technicznej

Użyj tylko cyfr
4

Widoczne są działania SRS w aspekcie tworzenia wytycznych w firmie.

Użyj tylko cyfr
5

SRS przekazuje członkom swego zespołu najważniejsze ustalenia, dbając o jak najpoprawniejsze zrozumienie danego komunikatu.

Użyj tylko cyfr
6

SRS wsłuchuje się w głos klienta z dużą uwagą, by firma mogła reagować na zmiany trendów i preferencji klientów.

Użyj tylko cyfr
7

SRS troszczy się o interesy swego zespołu starając się uzyskiwać korzyści dla niego wedle możliwości i w ramach swoich kompetencji.

Użyj tylko cyfr
8

SRS w sposób odpowiedni deleguje zadania dla członków swojego zespołu.

Użyj tylko cyfr
9

SRS realizuje funkcję mediatora w kwestiach spornych pomiędzy członkami zespołów, w przypadku trudności ze znalezieniem kompromisu.

Użyj tylko cyfr
10

SRS wykorzystuje w pełni narzędzia dane przez firmę do realizacji postawionych przed nim celów.

Użyj tylko cyfr
11

SRS dba o rozwój powierzonego zespołu.

Użyj tylko cyfr
12

Czy oczekiwałbyś zmiany w sposobie działania Szefów Regionu Sprzedaży ? Jeśli tak to jakich ?