Rouwverwerking

Welkom bij de vragenlijst met als onderwerp rouwverwerking. In deze vragenlijst worden er een aantal vragen gesteld over het verliezen van een dierbare, en/of u ook hulp heeft gezocht bij het verwerken van het verlies. Daarnaast worden er een aantal vragen gesteld over uw coping mechanisme om inzichtelijk te krijgen of er samenhang bestaat. De resultaten worden anoniem in ons onderzoek verwerkt.  Enquête starten