.

Průzkum veřejného mínění o stejnopohlavních párech

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je Váš názor na stejnopohlavní manželství?

Vyberte jednu možnost.
2

Ohodnoťte svůj komfort s veřejným projevováním stejnopohlavních párů.

Hodnocení na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nekomfortní a 10 znamená velmi komfortní.
3

Máte nějaké další komentáře k tématu stejnopohlavních párů?

Zadejte své myšlenky a komentáře sem.
4

Co si myslíte o adopci dětí stejnopohlavními páry?

Vyberte jednu možnost.
5

Jak často se setkáváte se stejnopohlavními páry ve svém okolí?

Vyberte jednu možnost.
6

Myslíte si, že mají stejnopohlavní páry stejná práva jako heterosexuální páry?

Vyberte jednu možnost.
7

Jak byste zhodnotili mediační možnosti pro stejnopohlavní páry v České republice?

Hodnocení na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená neúčinné a 10 znamená velmi účinné.
8

Jaké jsou vaše zkušenosti s diskriminací na základě sexuální orientace?

Případně sdílejte své příběhy a dojmy.
9

Máte blízkého známého, který je součástí stejnopohlavního páru?

Vyberte jednu možnost.
10

Jaký je Váš postoj k LGBT právům obecně?

Vyjádřete svůj názor.