.

Lärarkonsert ht -24

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

När har du möjlighet att vara med på en lärarkonsert på Sjövik?

Vid musiklärarkollegiet kom ånyo önskemålet upp om att ha en lärarkonsert. Antingen i samband med första spelveckan (22-23/8) eller i samband med nästa musiklärarkollegie-träff (4 eller 11/10). Därmed kollar vi i denna enkät när flesta skulle ha möjlighet att närvara. Kryssa alla alternativ som är möjliga.