Vybrané kontexty cieľov u užívateľov sociálnych sietí

Vážený respondent, vážená respondentka,


týmto by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou praktickej časti mojej bakalárskej práce. 

Volám sa Dominika Belejová a som študentkou III. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Dotazník je plne anonymný a jeho vyplnenie trvá približne 10-15 minút. Všetky získané informácie budú slúžiť výlučne na vedecké účely.

Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a čas.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na: dominikabelejova@gmail.com


Spustiť dotazník