.

Dienstverlening Dordt Onderneemt

Beste ondernemer, hoe tevreden bent u met het vestigingsklimaat in Dordrecht? Laat het ons weten! 

Beveiligd
Vragen over aanpak dienstverlening

Inleidende vragen

1

Klopt het dat uw onderneming is gevestigd in de gemeente Dordrecht?

Kies één antwoord
2

Bent u bekend met Dordt Onderneemt?

Kies één antwoord
Vragen over aanpak dienstverlening

3

Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u het ondernemersklimaat van de gemeente waarin u gevestigd bent?

Het ondernemersklimaat bestaat uit wat de gemeente doet om vestiging voor Ondernemers aantrekkelijk te maken, zoals begrip voor ondernemers, bereikbaarheid, omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen, veiligheid en klantvriendelijkheid.

De volgende stellingen hebben betrekking op de dienstverlening van uw gemeente.

We vragen u per stelling uw reactie aan te geven.

ja /nee /weet niet

4

Ik ben bekend met het aanspreekpunt voor ondernemers, zoals een accountmanager of adviseur

Kies één antwoord
5

Ik ben op de hoogte dat de gemeente Dordrecht overleg voert met lokale ondernemersorganisaties/verenigingen

Kies één antwoord
6

Ik ben op de hoogte dat de gemeente Dordrecht overleg voert met lokale ondernemersorganisaties/verenigingen

Kies één antwoord
7

Dordrecht zet zich in voor een veilige bedrijfsomgeving

Kies één antwoord
8

Ik ben op de hoogte dat Dordrecht specifiek beleid heeft voor het mkb

Kies één antwoord
9

De gemeente zet zich in om de regeldruk te verminderen

Kies één antwoord
10

De gemeente heeft beleid voor startende bedrijven en doorgroeiers

Kies één antwoord
11

De gemeente informeert ondernemers actief bij (weg)werkzaamheden in de bedrijfsomgeving

Kies één antwoord
12

De gemeente toetst voorgenomen beleid vooraf bij ondernemers op uitvoering en haalbaarheid

Kies één antwoord
Vragen over aanpak dienstverlening

3. Hieronder wordt een aantal aspecten van dienstverlening weergegeven. We vragen u

met een rapportcijfer (tussen 1 en 10) per aspect aan te geven hoe tevreden u bent.

13

Snelheid van dienstverlening

Gebruik alleen cijfers
14

Afstemming en overleg met ondernemers

Gebruik alleen cijfers
15

Klantgerichtheid

Gebruik alleen cijfers
16

Telefonische bereikbaarheid

Gebruik alleen cijfers
17

Digitale bereikbaarheid

Gebruik alleen cijfers
18

Deskundigheid

Gebruik alleen cijfers
19

Betrouwbaarheid

Gebruik alleen cijfers
20

Begrip voor ondernemers

Gebruik alleen cijfers
21

Het nemen van initiatieven

Gebruik alleen cijfers
22

Vergunningverlening

Gebruik alleen cijfers
23

Snelheid van betalingen

Gebruik alleen cijfers
Vragen over aanpak dienstverlening
24

Investeert de gemeente voldoende in voorzieningen voor ondernemers? Met andere woorden: krijgt u “waar voor uw geld”? We vragen u een rapportcijfer (tussen 1 en 10) te geven.

U kunt hierbij denken aan investeringen in bijvoorbeeld bedrijventerreinen, winkelgebieden, binnensteden en dorpskern en, citymarketing, evenementen, parkeervoorzieningen etc.
25

Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een sterk punt van uw gemeente?

Sterk punt
26

Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een verbeter punt van uw gemeente?

27

Welk thema is voor uw onderneming het belangrijkst in de samenwerking met de gemeente?

Kies één antwoord