Powered by

klein crailo woonwensen en expertises

Beste klein crailo vriend,

Hartelijk dank voor jouw interesse in de ontwikkelingen rondom klein crailo en in het bijzonder voor de toekomstige woningen! Middels deze enquête willen we jouw woonwensen en expertises achterhalen om verdere stappen te kunnen zetten met het klein crailo project.


De antwoorden van deze enquête zullen gebruikt worden voor het aanscherpen van de doelstellingen en voor het opstellen van een programma van eisen. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan het invullen van deze enquête (m.b.t. toekenning van een woning). Deze enquête neemt ca. 5 minuten tijd in beslag.


Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023