.

Inomhusluft och ljud

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Ljudvolym och luftkvalite
1

Upplever du att inomhusluften på skolan är bra?

2

Om du svarade nej, var tycker du luftkvalitén inte är tillräckligt bra?

3

Är ljudnivåerna behagliga och inte störande?

Välj ett svar
4

Om du svarade nej, var är ljudnivåerna störande?