Rola public relations w budowaniu wizerunku jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Szanowni Państwo, jestem studentem drugiego roku studiów II stopnia Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie Marketingowe. Przygotowuję pracę magisterską na temat roli public relations (relacji z otoczeniem) w budowaniu wizerunku jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Wypełniona przez Państwa ankieta posłuży do badania na wspomniany wyżej temat. Ankieta jest anonimowa.

Dziękuję za wypełnienie i poświęcony czas!

PRZEJDŹ DO ANKIETY