Kultúrne podujatia v Žiline

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník sa venuje kultúrnym podujatiam v meste Žilina, ich charakteru, organizácii a propagácii a bude využitý pre následné spracovanie a prípadné nastavenie ďalšieho smerovania kultúry v meste, tiež na účely bakalárskej práce.

Spustiť dotazník