Dotaznik_Milerik

Dotazník záujmu - FigureClothing


            Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Cieľom tohto dotazníka je zistiť, v akom oblečení sa ľudia cítia komfortne a aký štýl radi na seba obliekajúAutor : Daniel Milerik

Firma : FigureClothings.r.o


Spustiť dotazník