.

Zkouška

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Váš den
1

Kolik hodin jste naspal?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

jaký je váš den?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jak moc se připravuješ do školy?