.

Diversiteit in de kinderopvang

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe ervaar je diversiteit op basis van leeftijd?

Kies het meest passende antwoord
2

Hoe ervaar je diversiteit op basis van cultuur?

Geef een beoordeling op een schaal van 1 tot 10
3

Hoe ervaar je diversiteit op basis van sekse?

Kies het meest passende antwoord
4

Hoe ervaar je diversiteit op basis van opvoedstijl?

Kies het meest passende antwoord
5

Hoe ervaar je diversiteit op basis van levensovertuiging?

Kies het meest passende antwoord
6

Hoe ervaar je diversiteit op basis van sociaal-maatschappelijke positie?

Kies het meest passende antwoord
7

Vind je diversiteit in de kinderopvang belangrijk?

Geef je mening in het tekstveld
8

Hoe zou je de huidige diversiteit kunnen verbeteren?

Geef suggesties in het tekstveld
9

Welke rol speel jij in het bevorderen van diversiteit in de kinderopvang?

Beschrijf jouw rol in het tekstveld
10

Hoe kunnen we alle kinderen gelijke kansen bieden in een diverse kinderopvangomgeving?

Geef suggesties in het tekstveld