Jakým způsobem ovlivňují sexuální obsahy v médiích dospívající

Vážený/á respondente/ko,

Děkuji, že jsi si našel čas na účast v mém výzkumu, který se zabývá vlivem sexuálních obsahů v médiích na dospívající v rámci mé bakalářské práce na Univerzitě Karlově v oboru Mediální studia na Fakultě Sociálních věd.


Tvá účast je pro mě velmi cenná a pomůže mi lépe porozumět tomuto důležitému tématu.


Cílem tohoto dotazníkového průzkumu je zkoumat, jaký vliv mají různé formy sexuálních obsahů, které jsou dostupné v médiích, na mladé lidi. Chtěla bych porozumět, jak média a tyto obsahy ovlivňují tvůj pohled na sexualitu, sebevědomí, vnímání vlastního těla a tvoje chování.


Tvé odpovědi jsou zcela anonymní a důvěrné, a slouží pouze k výzkumným účelům.


Neexistují správné nebo nesprávné odpovědi, proto prosím odpovídej upřímně a podle svých skutečných zkušeností a názorů.


Ještě jednou ti děkuji za tvůj čas a účast v tomto výzkumu. Tvé odpovědi mi pomohou lépe porozumět vlivu sexuálních obsahů v médiích na dospívající a přispějí k dalšímu rozvoji poznání v této oblasti.


Kliknutím na "spustit dotazník" dáváš souhlas ke zpracování anonymních odpovědí za účelem kvalitativní analýzy.

Spustit dotazník teď