.

Prieskum nezamestnanosti

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aké je vaše vzdelanie?

Vyberte jednu možnosť
2

Ako by ste ohodnotili úroveň nezamestnanosti vo vašom okolí?

1 - veľmi nízka, 10 - veľmi vysoká
3

Aké prvky podľa Vás vplývajú na nezamestnanosť?

Uveďte svoje odpovede
4

Myslíte si, že vláda by mala robiť viac pre zamestnanosť?

Vyberte jednu možnosť
5

Aké je vaše pohlavie?

Vyberte jednu možnosť
6

Aké je vaše vekové rozpätie?

Vyberte jednu možnosť
7

Máte skúsenosti s dlhodobou nezamestnanosťou?

Vyberte jednu možnosť
8

Ako často navštevujete úrad práce?

Vyberte jednu možnosť
9

Čo podľa Vás zlepšilo by šancu nájsť si zamestnanie?

Uveďte svoje odpovede
10

Máte skúsenosti s neúspešnými pracovnými pohovormi?

Vyberte jednu možnosť