Strategický plán obce Hrušovany u Brna

Vážení občané,

Obec Hrušovany u Brna v současné době připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce. Dokument bude navazovat na dosavadní Strategický plán, který je využíván již od roku 2007 a byl aktualizován v roce 2014. Nový dokument bude ovlivňovat vývoj obce v letech 2022 – 2030.


Strategický plán je klíčovým dokumentem pro řízení obce. Jeho cílem je zmapovat současnou situaci v obci, identifikovat silné a slabé stránky a stanovit plán dalšího rozvoje obce. Jednotlivé aktivity se budou týkat zlepšení všech součástí života v obci. Strategický plán bývá také často nezbytnou podmínkou pro získání dotací z různých finančních zdrojů.


Naším záměrem je, aby Strategie byla vytvořena nejenom na základě práce odborníků a zastupitelů, ale také na základě názorů samotných občanů. Úspěšný budoucí rozvoj obce je nemyslitelný bez vaší účasti. Z toho důvodu jsme pro vás sestavili dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost obce ovlivnit. Proto vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení následujících otázek. Tak budeme moci při plánování budoucnosti obce vždy přihlížet k vašim přáním a názorům.


Dotazník můžete vyplnit také v elektronické formě na stránkách www.hrusovanyubrna.cz.


Děkujeme vám za spolupráci.


Starosta Miroslav Rožnovský

Obec Hrušovany u Brna

Ve spolupráci Regionální poradenskou agenturou


Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 10 minut a je zcela anonymní.

Dotazník se skládá z otázek, kde vyberete možnosti z nabídky, případně krátce odpověď doplníte. Prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 30.4.2022.


Spustit dotazník teď