Replikační krize ve vědě: její příčiny a důsledky (evaluační dotazník)

Vážení kolegové,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď