.

Prieskum verejnej mienky na dôležité informacie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vaše pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
2

Momentálna vzťahovať situacia

Vyberte jednu odpoveď
3

Váš vek

Vyberte jednu odpoveď
4

Nevadilo by vám 23cm

Vyberte jednu odpoveď
5

Vaše telefónne cislo