Dotazník: Analýza marketingové komunikace klubu Biatlon Ostrava, z.s.

Vážená paní/Vážený pane, 

v rukou máte dotazník sloužící pro potřeby vypracování závěrečné práce na téma Analýza marketingové komunikace klubu Biatlon Ostrava, z.s., jehož závěry budou předloženy zmíněnému klubu jako zpětná vazba. Dotazník je anonymní a vyplňují ho zákonní zástupci členů klubu mladších 18 let. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10 minut. 

Děkuji velmi za vaši spolupráci.

Jiřina Ciencialová

Spustit dotazník teď