.

Imago-onderzoek handhaving

Geachte heer / mevrouw, bedankt dat u de tijd neemt om de enquête in te vullen. Wij willen graag meer inzicht krijgen in uw ervaringen, wensen en behoeften met betrekking tot de handhaving.

Beveiligd
Bedankt!
1

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord
2

In welk stadsdeel (of stadsgebied) bent u woonachtig?

Kies één antwoord
3

Bent u bekend met de handhaving?

Kies één antwoord
4

Hoe vaak heeft u dit jaar contact gehad met de handhaving?

Kies één antwoord
5

Hoe ervaarde u het contact met de handhaver?

Kies één antwoord
6

Via welke informatiebron hoort, leest of ziet u iets over de handhaving?

Kies één of meer antwoorden
7

Vindt u dat er in de media overwegend in positieve of negatieve zin over de handhaving gesproken of geschreven wordt?

Kies één antwoord
8

Hoe vaak ziet u handhavers in uw woonwijk?

Kies één antwoord
9

Wat zijn volgens u de taken van de handhaving?

Kies één of meer antwoorden
10

Hoe (on)tevreden bent u over de manier waarop de handhavers hun taken uitvoeren?

Kies één antwoord
11

Maakt u wel eens meldingen bij de handhaving via 14020 of amsterdam.nl?

Kies één antwoord
12

Neemt u wel eens kennis van berichten die de handhaving zelf naar buiten brengt?

Kies één antwoord
13

Wat wenst u van de handhavers in de stad?

Specificeer alstublieft
14

Wat vindt u het meest belangrijk?

Kies één antwoord
15

Welke suggestie(s) heeft u voor de handhaving om (nog) beter te kunnen functioneren?

Specificeer alstublieft
Bedankt!

Bedankt dat u de tijd hebt genomen om deze enquête in te vullen en uw inzichten te delen. Uw input wordt enorm gewaardeerd! U kunt deze pagina sluiten.