Výhody a obmedzenia používania nástrojov BI pri analýze a vizualizácii údajov v CRM

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník