ANKIETA DOTYCZĄCA ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ WOBEC OSÓB STARSZYCH

Szanowni Państwo,

Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Biznes i Administracja na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie. Serdecznie proszę o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Pragnę w ten sposób uzyskać Państwa opinię na temat zjawiska i skali występującej przemocy domowej wobec osób starszych, wraz z formami przeciwdziałania oraz zdefiniowaniem jej instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem. Zapewniam Państwu pełną anonimowość wypowiedzi. Czas wypełnienia to około 10 minut.

Proszę o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi.

Z góry dziękuje za poświęcony czas. 

Rozpocznij ankietę teraz